Identyfikacja ryzyka w organizacji i świadomość kontroli wśród pracowników przynoszą pozytywny długoterminowy efekt.

W czasach kryzysu każda agenda komitetu audytu zawiera pytanie: jak przetrwać?

Polskie firmy inwestują w audyt wewnętrzny z uwagi na korzyści, których spodziewają się z tej inwestycji.

Audyt wewnętrzny tworzy wartość dodaną w organizacji.

Skuteczny system kontroli wewnętrznej przeciwdziała nadużyciom i chroni majątek firmy.

Wiele organizacji opracowuje plan ciągłości działania na wypadek zdarzeń oznaczających dla firmy katastrofę.